Roux Krystas
Kana ロー クリスタス
Alias Dawn Witch
Age 300
Type Magical
Sub Type Witch
Series Mahou­tsukai Reimeiki
Medium Light Novel, Manga, Anime
Role Main
VA Okasaki Miho